VOT - ZSGOWMS

VOT

VERKLARING ONDERWERPING TUCHTRECHT (Tekst van het invulformulier)

Onderwerping Tuchtrecht

Wij ZSGOWMS sluiten met vrijwilligers geen contracten af. Uitzonderingen daarop kunnen betaalde trainers en bijv. verzorgers zijn.

Wij melden alle vrijwilligers aan bij de KNVB als niet spelende leden (NSL). Personen die lid zijn van de KNVB zijn automatisch onderworpen aan het tuchtrecht via het KNVB lidmaatschap.

Vrijwilligers (b.v. stagiaires) die niet aangemeld zijn bij de KNVB laten we verplicht een formulier VOT (zie voorbeeld hieronder) en de gedragscode invullen en ondertekenen. Het getekende exemplaar worden bewaard in de verzamelmap VOG.

 

Voorbeeld formulier:

VERKLARING ONDERWERPING TUCHTRECHT (VOT) ZSGOWMS

Naam:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Paspoort/ID/rijbewijsnummer:

De ondergetekende,

In aanmerking nemende dat ZSGOWMS op grond van het bepaalde in haar statuten verplicht is ervoor zorg te dragen dat de ondergetekende zich (mede)onderwerpt aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNVB en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak,

 

Verklaart op de hoogte te zijn van de gedragsregels zoals die gelden in de sport en zich vrijwillig te (mede) onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van ZSGOWMS en de KNVB en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak.

Handtekening:

Ondertekend te:………………………………………..…….. datum: ………………………………

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!